Visa Du Lịch Hàn Quốc *

THỦ TỤC XIN VISA DU LỊCH HÀN QUỐC Tất cả các giấy tờ đều phải sao y công chứng trên giấy A4 không cắt xén Hộ chiếu bản gốc: Phải còn hiệu lực trên 6 tháng tính đến ngày về Việt Nam và phải ký tên, ghi rõ họ tên ở trang 3. Hộ chiếu […]

Đối tác PSV Travel:

Back To Top