Visa Nhật Bản

Visa Nhật Bản Điều kiện: Tất cả các giấy tờ được yêu cầu nộp bằng bản gốc, nếu Quý khách cần lấy lại bản gốc thì nộp kèm một bản sao y chứng thực trong vòng 3 tháng gần nhất. Đối với Người mời ở Nhật: Bản gốc Giấy xác nhận cư trú (bản ghi […]

Đối tác PSV Travel:

Back To Top