TOUR MỸ BỜ TÂY: ĐÓN NOEL 2020
 • Mã tour: PSVVTUSBT7NOEL
 • Tiêu chuẩn: 3-4*
 • Khởi hành: 23/12/2019
 • Phương tiện: MÁY BAY
 • Giá tour: 39,900,000đ
ĐẶT TOUR
TOUR MỸ LIÊN TUYẾN ĐÔNG – TÂY: ĐÓN NOEL 2020
 • Mã tour: PSVVTUSLT11NOEL
 • Tiêu chuẩn: 3-4*
 • Khởi hành: 19/12/2020
 • Phương tiện: MÁY BAY
 • Giá tour: 68,900,000đ
ĐẶT TOUR
TOUR MỸ BỜ ĐÔNG: ĐÓN TẾT ÂM LỊCH 2020 – 7N6Đ
 • Mã tour: PSVVTUSBD7TET
 • Tiêu chuẩn: 3-4*
 • Khởi hành: 18/01 & 19/01/2020
 • Phương tiện: MÁY BAY
 • Giá tour: 59,900,000đ
ĐẶT TOUR
TOUR MỸ BỜ TÂY: ĐÓN TẾT ÂM LỊCH 2020 – 7N6Đ
 • Mã tour: PSVVTUSBT7TET
 • Tiêu chuẩn: 3-4*
 • Khởi hành: 22/01 & 26/01/2020
 • Phương tiện: MÁY BAY
 • Giá tour: 49,900,000đ
ĐẶT TOUR
TOUR MỸ: LIÊN TUYẾN ĐÔNG – TÂY ĐÓN TẾT ÂM LỊCH 2020 – 11N10Đ
 • Mã tour: PSVVTUSLT11TET
 • Tiêu chuẩn: 3-4*
 • Khởi hành: 18/01 & 26/01/2020
 • Phương tiện: MÁY BAY
 • Giá tour: 79,900,000đ
ĐẶT TOUR
LIÊN TUYẾN CANADA – MỸ 2020: NGẮM HOA ANH ĐÀO – 9N8Đ
 • Mã tour: PSVVTUSCAN9
 • Tiêu chuẩn: 3*
 • Phương tiện: MÁY BAY
 • Giá tour: 69,900,000đ
ĐẶT TOUR
TOUR MỸ: LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY – NGẮM HOA ANH ĐÀO 2020 – 11N10Đ
 • Mã tour: PSVVTUSLT11
 • Tiêu chuẩn: 3*
 • Khởi hành: 30/03/2020
 • Phương tiện: MÁY BAY
 • Giá tour: 69,900,000đ
ĐẶT TOUR
TOUR MỸ BỜ ĐÔNG: NGẮM HOA ANH ĐÀO 2020 – 7N6Đ
 • Mã tour: PSVVTUSBĐ7
 • Tiêu chuẩn: 3*
 • Khởi hành: 30/03/2020
 • Phương tiện: MÁY BAY
 • Giá tour: 49,900,000đ
ĐẶT TOUR

Đối tác PSV Travel:

Back To Top